Det är återigen dags att bjuda in till fest.

Fest i form av att få ta del av en icke sinande kunskap, fest i form av att få berika sina sinnen med nyvunnen upptäckt, fest i form av att få utöka sin vänskapskrets och sitt nätverk och fest i form av att få svänga loss på dansgolvet till ljuvlig musik!
Vi i Västra Sektionen av Svenska Sommelierföreningen har under nära ett års tid arbetat för att skapa ett nytt och modernt Sommelierernas Dag. Vi har lämnat det trygga och gett oss ut på öppet vatten. Vi blickar framåt med en klar målbild av vart detta ska ta oss. Vår tro och förhoppning är att ni alla vill vara en del av det nya. Det är tack vare alla er utställare och besökare som Sommelierernas Dag blir precis så bra som det blir. Jag ser fram emot att få träffa er alla den 28-29 januari.

Varmt välkomna till Sommelierernas Dag 2017!

Peter Halldén
Ordförande Västra sektionen, Svenska Sommelierföreningen